ประกาศ!
แจ้งลูกค้าทุกท่าน ที่ยังส่งสินค้าเข้าโกดังจีนBMJ หลังวันปิดกิจการ คือ 25 สค.2561 เป็นต้นไป ทางบริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า หากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้น ทางบริษัทขอปฏิเสธการรับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจาก หลัง 25 สค.2561 เป็นต้นไป จะไม่มี BMJ CARGO อีก ดังนั้นการส่งสินค้าเข้าโกดังจีนที่เก่า จึงจะไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับบริษัท BMJ CARGO ลูกค้าจะไม่สามารถสอบถามหรือติดตามสถานะสินค้าใดๆได้ จาก ระบบของBMJ และทีมงานที่ไทยของ BMJ ค่ะ

通知 尊敬的各位客户,很抱歉地通知您由于公司股东内部问题,BMJ CARGO的系统将于2018年8月25号正式关闭,BMJCARGO公司也将进行拆分重组,不再以BMJCARGO名义运营。但是广州仓库不会关闭,会正常发货并送达泰国。这之后所有需要发货的客户请先直接联系之前对接的工作人员, 给您带来不便我们深感歉意。谢谢您的支持和体谅!


อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนวันนี้

* อัตรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวันหลัง 11.00น.
อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงเทพ