อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนวันนี้

* อัตรามีการเปลี่ยนแปลงทุกวันหลัง 11.00น.
อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารกรุงเทพ